+30 210 779 6310

Σκοπός

Σκοπός

Η Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στην Μαιευτική και Γυναικολογία είναι μια επιστημονική εταιρεία που ιδρύθηκε στο 1991 και ως σκοπό έχει την έρευνα στον επιστημονικό τομέα των Υπερήχων στη Μ/Γ και στην εκπαίδευση των Μαιευτήρων / Γυναικολόγων στην εφαρμογή των Υπερήχων με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των επιστημόνων σε θέματα που άπτονται στους Υπέρηχων στη Μ/Γ μέσω των παρακάτω δραστηριοτήτων:

  • Οργάνωση συναντήσεων και διαλέξεων αφιερωμένων στην παρουσίαση πρωτότυπων εργασιών στον τομέα της εφαρμογής των υπερήχων στην Μ/Γ.
  • Οργάνωση συμποσίων και Εθνικών η Διεθνών συνεδρίων.
  • Έκδοση του παροδικού "ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ" στην Μαιευτική και Γυναικολογία, στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες υψηλού επιπέδου ελλήνων και ξέων επιστημόνων.
  • Συμμετοχή της ΕΕΥΜΓ στο IAN DONLAD INTER-UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICAL ULTRASOUND.
  • Απονομή ηθικών αμοιβών, χρηματικών ή και άλλων βραβείων σε όσους συμβάλουν στην προαγωγή του επιστημονικού αυτού τομέα.
  • Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε νέους επιστήμονες.

Μέλη της εταιρείας

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονταν σε τακτικά, πάρεδρα, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.

Τακτικά μέλη είναι δυνατόν να γίνουν Μαιευτήρες και Γυναικολόγοι.

Πέρεδρα μέλη μπορεί να είναι επιστήμονες που ασχολούνται η ενδιαφέρονται για την εφαρμογή των Υπέρηχων στην Μαιευτική και την Γυναικολογία.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται επιστήμονες που έχουν διαπρέψει στην επιστήμη και την τεχνολογία των υπερήχων στην Μαιευτική και την Γυναικολογία όπως και προσωπικότητες που με την κοινωνική τους δράση συνέβαλαν στην προαγωγή του επιστημονικού αυτού τομέα.

Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται αλλοδαποί επιστήμονες.

*Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο καταστατικό της Εταιρείας


Εκδηλώσεις

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους