+30 210 779 6310

Εγγραφή νέου μέλους/ Επανεγγραφή παλαιού μέλους

Πλάνα Συνδρομών

Προς:

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στην Μαιευτική και Γυναικολογία
Παρακαλώ να δεχθείτε την εγγραφή μου σαν τακτικό ή πάρεδρο μέλος της Εταιρείας σας, αποδεχόμενος/η ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αυτής.

Διάρκεια: Lifetime
Συνολικό Ποσό: (συμπεριλαμβανεται και το τρέχον ετος): Δωρεάν
Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους