+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 1

YΠEPHXOΓPAΦIA

2005 - ΤΕΥΧΟΣ 1

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Έκβαση κυήσεων μετά από αμνιοπαρακέντηση με σκουρόχρωμο αμνιακό υγρό

Α. Αθανασιάδης, Α. Αποστολίδης, Κ. Πανταζής, Ζ. Φωκά, Ε. Γκατζούλη, Ι.Ν. Μπόντης

Υπερηχογραφική και περιγεννητική αντιμετώπιση της γαστρόσχισης

Παναγιώτης Μπεναρδής, Μαριάννα Θεοδωρά, Αριστείδης Αντσακλής

Προσδοκίες και συναισθήματα γυναικών που προσέρχονται για υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου δευτέρου τριμήνου

Κ. Πανταζής, Α.Π. Αθανασιάδης, Ε. Τογκαρίδου, Ι. Διακογιάννης, Κ. Καραβιδά, Κ. Δίνας, Ι.Ν. Μπόντης


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους