+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Tόμος 8, Tεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011

Τεύχος 3

YΠEPHXOΓPAΦIA

Tόμος 8, Tεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

 

89 Η συμβολή της 3D-υπερηχογραφίας στη διερεύνηση πυόμητρας 20 χρόνια μετά την τοποθέτηση ενδομητρικού σπειράματος (IUCD)
Παπουτσής Δ., Ντόμαλη Α., Γκορέζη Η., Δασκαλάκης Γ., Μεσογίτης Σ., Παπαντωνίου Ν., Αντσακλής Α.


97 Διάμεση έκτοπη εγκυμοσύνη. Μια σπάνια μορφή σαλπιγγικής κύησης
Θανασάς Κ. Ιωάννης, Κώρης Γεώργιος


105 Υπερηχογραφική διάγνωση ουρητηροκήλης στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης: παρουσίαση περιστατικού
Αντσακλής Π., Οικονόμου Θ., Σύνδος Μ., Παπαντωνίου Ν., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α.


111 Οριακά ελαττωμένες τιμές του αμνιακού υγρού σε μονήρεις κυήσεις με άρρηκτο θυλάκιο. Μαιευτική αντιμετώπιση και περιγεννητική έκβαση
Μπλάνας Κ., Παπαντωνίου Ν., Θεοδωρά Μ., Αραμπατζής Ι., Δασκαλάκης Γ., Αντσακλής Α.


117 Ενεργητική αντιμετώπιση τοκετού βασισμένη σε αποδείξεις
Μουσιώλης Αθανάσιος, Πρωτόπαπας Αθανάσιος, Αντσακλής Άρις


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους