+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 3

YΠEPHXOΓPAΦIA

2005 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Η εφαρμογή του φαινομένου Doppler στην παρακολούθηση της εγκυμοσύνης

Ν. Μαντάς, Σ. Σηφάκης, Ο. Κούκουρα, Ευγ. Κουμαντάκης

Ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου

Γ. Γαλάζιος, Π. Τσικούρας, Α. Φώτος

Χορηγοί νιτρικού οξειδίοθ (νιτρογλυκερίνη) στην εγκυμοσύνη: Εμβρυομητρικά αιμοδυναμικά αποτελέσματα σε ελαφρά προεκλαμψία

Υπερηχογραφική διάγνωση συγγενούς διαφραγματοκοίλης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης

Γ. Δασκαλάκης, Κ. Μπασαγιάννης, Αθ. Π. Σούκα, Θ. Χαρίτος, Αθ. Πιλάλης, Π. Αντσακλής, Αρ. Αντσακλής

Πολυχώρος κυστικός όγκος πυέλου με αυξημένη τιμή CA 125: Μια ανησυχητική υπερηχογραφική εικόνα

Ε. Ασημακόπoυλος, Κ. Χατζηγεωργίου, Δ. Τσολακίδης, Ι.Ν. Μπόντης


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους