+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 3

YΠEPHXOΓPAΦIA

2007 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Διερεύνηση του ρόλου του οξειδωτικού Stress σε επίτοκες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση προεκλαμψίας

Ε. Αναστασάκης, Ν. Παπαντωνίου, Γ. Δασκαλάκης, Ι. Ανδρεάδου, Σ. Μεσογίτης, Α. Αντσακλής

Απουσία του διαφανούς διαφράγματος

Χ. Καλλιντέρη, Ν. Τσάβεζ, Κ. Μαρτζάκλης, Αν. Ζούρλα, Δ. Κασσάνος

Οριακή Διάταση των Πλαγίων Κοιλίων του Εγκεφάλου – Βιβλιογραφική Αναφορά

Κ. Μαρτζάκλης, Β. Κανελλόπουλος, Δ. Κασσάνος

Η αυχενική διαφάνεια και το ρινικό οστό στην ανίχνευση του Σ. Down κατά το υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου

Α. Αποστολίδης, Ι. Σταματέλλος, Ε. Ασημακόπουλος, Α. Αθανασιάδης, Ι. Ν. Μπόντης.

Η Υπερηχογραφική Σημειολογία της συνδυασμένης χρήσης των Power-Doppler, 3D και 3D-P-Doppler στην διάγνωση της παθολογίας του σώματος της μήτρας

Ν.Ρ. Σκαρτάδος


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους