+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 3

YΠEPHXOΓPAΦIA

2006 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Συσχέτιση της υπερηχογραφικής εκτίμησης του μεγέθους των ωοθυλακίων και της ωριμότητας των ωαρίων στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Δ. Γιάνναρης, Α. Ζούρλα, Κ. Χαϊδόγιαννος, Δ. Κασσάνος, Ε. Σαλαμαλέκης

Η συμβολή της Τρισδιάστατης Υπερηχογραφίας και Power Doppler στην διαφορική διάγνωση εξαρτηματιμών όγκων

Κ. Καλμαντής, Ν. Σκαρτάδος, Γ. Δασκαλάκης, Α. Ροδολάκης, Ν. Παπαντωνίου, Σ. Μεσογίτης, Α. Αντσακλής

Συσχέτιση της υπερηχογραφικής εκτίμησης του πάχους του ενδομητρίου με το αποτέλεσμα σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF)

Δ. Κασσάνος, Δ. Γιάνναρης, Αν. Ζούρλα, Δ. Κωστομένος, Χ. Χρέλιας, Ε. Σαλαμαλέκης

Τρισδιάστατη διακολπική υδροϋστεροϋπερηχογραφία και διαγνωστική υστεροσκόπηση σε γυναίκες με αγνώστου αιτιολογίας κολπική αιμόρροια

Ν. Μακρής, Ν. Σκαρτάδος, Κ. Καλμαντής, Χ. Κουμπής, Σ. Μεσογίτης, Α. Αντσακλής

Γυναικολογικό υπερηχογράφημα στην διερεύνηση του πυελικού πόνου

Ε. Αθανασίου

Υπερηχογραφικοι δείκτες 2ου τριμήνου

Γ. Δεκαβάλας

 


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους