+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 4

YΠEPHXOΓPAΦIA

2007 - ΤΕΥΧΟΣ 4

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Διαφορική διάγνωση των όγκων του μαστού με την Τρισδιάστατη Έγχρωμη Υπερηχογραφία. Μια προοπτική μελέτη.

Καλμαντής Κ., Δημητρακάκης Κ., Κουμπής Χρυσ., Παπαντωνίου Ν., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α.

Η προβλεπτική και διαγνωστική αξία της υπερηχογραφικής εκτίμησης του κατώτερου τοιχώματος της μήτρας σε προσπάθεια κολπικού τοκετού μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή

Μαρία Β. Καραμούτη, Γεώργιος Γεωργαδάκης, Σταύρος Σηφάκης

Aμφιλεγόμενα Υπερηχογραφικά Ευρήματα στο β’ Τριμήνο

Μαριάννα Θεοδωρά, Αριστείδης Αντσακλής

Πιλοτική μελέτη της doppler Υπερηχογραφίας των Μητριαίων Αρτηριών και της Ενδοθηλιακής Λειτουργίας με την εμφάνιση Προεκλαμψίας

Ε. Αναστασάκης, Ν. Παπαντωνίου, Γ. Δασκαλάκης, Ι. Ανδρεάδου, Σ. Μεσογίτης, Α. Αντσακλής


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους