+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 3

YΠEPHXOΓPAΦIA

Tόμος 6, Tεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

121 Τετραλογία του Fallot
Καλλιντέρη Χ., Χιντιπάς Ι. Η., Γραμματικάκης Ε.Ι., Κασσάνος Δ.


129 Ομφαλοκήλη. Υπερηχογραφική διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ανώμαλης σύγκλεισης του κοιλιακού 
Αραμπατζής Ι., Θεοδωρά Μ., Παπαντωνίου Ν., Δασκαλάκης Γ., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α.


145 Συγγενής Διαφραγματοκήλη. Υπερηχογραφική Διάγνωση και Σύγχρονες Απόψεις για την Αντιμετώπισή της
Μπλάνας Κ., Θεοδωρά Μ., Αντσακλής Α.


159 Προγεννητική διάγνωση συγγενούς καταρράκτη σε έμβρυο με Σύνδρομο lowe
Δασκαλάκης Γ., Μπάρμπας Μ., Αναστασάκης Ε., Λυμπερόπουλος Η., Καλμαντής Κ., Παπαντωνίου Ν., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α.


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους