+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 2

YΠEPHXOΓPAΦIA

2007 - ΤΕΥΧΟΣ 2

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Διαγνωστικές Επεμβάσεις κατά την Διάρκεια της Κύησης

Ν. Παπαντωνίου

Η Υπερηχογραφική Σημειολογία των 3-D και 3-D Power Doppler στην διάγνωση των Κακοηθών Όγκων των Ωοθηκών

Κ.Α. Καλμαντής

Σύνδρομο Βραχέας Πλευράς – Πολυδακτυλίας και αυξημένη αυχενική διαφάνεια: περιγραφή περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Αθ. Π. Σούκα, A. Πιλάλης, Π. Αντσακλής, Αρ. Αντσακλής

Η παρακολούθηση στο 3ο τρίμηνο της κύησης σε IUGR έμβρυο

Δ. Μπότσης

Screening για ανίχνευση συγγενών ανωμαλιών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης

A. Σούκα

Η Υπερηχογραφική σημειολογία στην οξεία χειρουργική κοιλία γυναικολογικής αιτιολογίας

Ε. Α. Ασημακόπουλος

Παρουσίαση δύο περιστατικών Κρανιοσυνοστέωσης. Η σημασία της 3D υπερηχογραφίας στην διάγνωση των παθήσεων του κρανίου

Α. Αθανασιάδης, Π. Πολυχρόνου, Κ. Καραβιδά, Μ. Ζαφράκας, Θ. Μίκος, Χ. Πολυχρόνου, Θ. Θεοδωρίδης, Κ. Παλλίδου, Ι. Ν. Μπόντης

Φυσική και τεχνολογία Υπερήχων στην Γυναικολογία. Διαδερμικοί και Διακολπικοί Ηχοβολείς

Στ. Τσαντής


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους