+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 4

YΠEPHXOΓPAΦIA

2008 - ΤΕΥΧΟΣ 4

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Μελέτη της έκβασης κύησης έπειτα από αμνιοπαρακέντηση σε δίδυμες κυήσεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έναντι δίδυμων κυήσεων αυτόματης σύλληψης

Α. Αντσακλής, Ε. Αναστασάκης, Γ. Δασκαλάκης, Ν. Παπαντωνίου, Σ. Μεσογίτης

Ο ρόλος του Υπερηχογραφήματος στη διάγνωση και διερεύνηση της αποβολής στο 1ο τρίμηνο

Χρ. Καλλιντέρη, Η. Χιντιπάς, Ι. Γραμματικάκης, Δ. Κασσάνος

Σειρηνομελία και ανεγκεφαλία: παρουσίαση περιστατικού

Π. Μπελίτσος, Δ. Παπουτσής, Μ. Σύνδος, Γ. Δασκαλάκης, Ν. Παπαντωνίου, Σ. Μεσογίτης, Α. Αντσακλής

Προγεννητικός έλεγχος μωσαϊκισμού τρισωμίας 22 σε έμβρυο με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, υπερηχογενές έντερο και παθολογικούς βιοχημικούς δείκτες

Σ. Σηφάκης, Α. Κωνσταντινίδου, Μ. Μπάρμπας, Ε. Αυγουστινάκης, Ο. Κούκουρα, Ε. Παπαδοπούλου, Β. Βελισσαρίου

Έκτοπη τραχηλική κύηση: παρουσίαση περιστατικού

Π. Μπελίτσος, Δ. Παπουτσής, Α. Αντσακλής


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους