+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 1

YΠEPHXOΓPAΦIA

2008 - ΤΕΥΧΟΣ 1

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Μη Επεμβατική Αντιμετώπιση της Εμβρυικής Ερυθροβλάστωσης. Θα εγκαταλείψουμε τις βελόνες;

Ε. Αναστασάκης, Ν. Παπαντωνίου, Γ. Δασκαλάκης, Σ. Μεσογίτης,Α. Αντσακλής

Συγγενείς κυστικές αδενωματώδεις δυσπλασίες του πνεύμονα: περιγραφή δυο περιπτώσεων & ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κ. Παπακωνσταντίνου, Ι. Αργείτης, Λ. Αραβαντινός, A. Κόνδη-Παφίτη, Δ. Μπότσης

Οι απεικονιστικές μέθοδοι στον Προγεννητικό Ελεγχο των σκελετικών δυσπλασιών

Στ. Σηφάκης, Γ. Κουμαντάκης, Μ. Μπάρμπας

Υπερηχογραφική εξέταση του προσώπου του εμβρύου. Διαγνωστικός Αλγόριθμος

Μ. Θεοδωρά, Ν. Παπαντωνίου, Α. Αντσακλής

Έλεγχος της μητροπλακουντιακής κυκλοφορίας και περιγεννητικό αποτέλεσμα

Μ. Ελευθεριάδης, Δ. Μπότσης


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους