+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 2

YΠEPHXOΓPAΦIA

2005 - ΤΕΥΧΟΣ 2

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Η συμβολή της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας στη μαιευτική Μέρος Ιο: προγεννητική διάγνωση συγγενών ανωμαλιών και γενετικών συνδρόμων

Α. Ψαρρά, Β. Καραγιάνννης

Βλάβες του οπισθίου βόθρου -Dandy Walker σύνδρομο

Χ. Καλλιντέρη, Δ. Κασσανας, Ε. Σαλαμαλέκης

Μονήρης ομφαλική αρτηρία: Παρουσίαση ενός περιστατικού και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας

Καλμαντής Κ, Παρτσινέβελας Γ, Κιασές Ε., Αντσααλής Α.

Εξόμφαλος στο τρίτο τρίμηνο της κύησης: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των συγγενών ανωμαλιών του προσθίου κοιλιακού τοιχώματα;

Σ. Σηφάκης, Ι. Θανασάς, Ο. Κούκουρα, Χ. Γιαννακοπούλου, Α. Βέκιου, Γ. Χαρίσης, Ε. Κουμαντάκης

Συνέπειες της καθυστερημένης προγεννητικής διάγνωσης της μηνιγγομυελοκήλης

Αποστολίδης Α., Καρύδας Χ., Σταματέλος Ι., Πανταζής Κ., Αθανασιάδης Α., Σταματόπουλος Π., Μπόντης Ι. Ν.

Υπερηχογραφική εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού και συσχετισμός με την παθολογία του εμβρύου και της κύησης

Δημήτρης Μπότσης, Καρολίνα Κολιοπούλου


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους