+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 4

YΠEPHXOΓPAΦIA

2006 - ΤΕΥΧΟΣ 4

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Κοιλότητα του διαφανούς διαφραγματος: υπολογισμός και κλινική σημασία. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Π. Αντσακλής, Ι. Κοσμάς, Α. Σούκα, Α. Πιλάλης, Α. Αντσακλής

Ο Ρόλος των Υπερήχων στη διαννωση & αντιμετώπιση του συμφυτικού προδρομικού πλακούντα: Περιγραφή 3 περιπτώσεων που διαγνώστηκαν στο 2ο τρίμηνο και αντιμετωπίστηκαν στη κλινική μας

Α. Τυρογιάννης, Μ. Καραμούτη, Α. Φεριτσιάν, Γ. Γεωργαδάκης

Υπερηχογραφικά ευρήματα στην Τρισωμία 18

Κ. Κολιοπούλου, Δ. Μπότσης

Εκπαίδευση στην υπειρηχογραφία στην Μαιευτική και Γυναικολογία

Ν. Δ. Βραχνής

Πρόβλεψη του πρόωρου τοκετού σε συμπτωματικές γυναίκες με υπερηχογραφική μέτρηση του μήκους τραχήλου

Α. Καββαδίας, Α. Σωτηριάδης, Γ. Μακρυδήμας

Σύνδρομο Εμβρυο – Εμβρυϊκής Μετάγγισης. Περιγεννητικό αποτέλεσμα μετά από επανειλημμένες εκσεσημασμένες μειώσεις του Αμνιακού Υγρού

Ν. Παπαντωνίου, Ε. Αναστασάκης, Γ. Δασκαλάκης, Σ. Μεσογίτης, Α. Αντσακλής


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους