+30 210 779 6310

Τεύχος 2

Τεύχος 2

YΠEPHXOΓPAΦIA -ΤΟΜΟΣ 11 • ΤΕΥΧΟΣ 2 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

41 Νεότερα δεδομένα στον πληθυσμιακό έλεγχο (screening) χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης
Ελευθεριάδης I. Μακάριος
48 Ρινικό οστό: Υπερηχογραφικός δείκτης ελέγχου ανευπλοϊδισμού
Ψαρρά Α.
56 Συσχέτιση της διαφοράς βάρους ή του Κεφαλουραίου Μήκους μεταξύ διδύμων και δυσμενούς περιγεννητικού αποτελέσματος
Δεκαβάλας Ο. Γεώργιος, Αθανασόπουλος Νικόλαος
65 Υπερηχογραφική εκτίμηση των μαιευτικών κακώσεων του σφιγκτήρα του πρωκτού
Γρηγοριάδης Θέμος, Γιαννούλης Γιώργος, Αθανασίου Σταύρος, Αντσακλής Πάνος, Αντσακλής Άρις
78 Κορτικοστεροειδή στην εγκυμοσύνη. Πότε και πώς;
Τσάπανος Βασίλειος, Κωτσόπουλος Ιωάννης
88 Ωοθηκικός Καρκίνος: Μπορούν οι σύγχρονοι υπερηχογραφικοί δείκτες να κάνουν τη διαφορά;
Καλμαντής Κ., Ροδολάκης A., Δασκαλάκης Γ., Αντσακλής Α.


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους