+30 210 779 6310

Περιοδικό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 2

YΠEPHXOΓPAΦIA

2008 - ΤΕΥΧΟΣ 2

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Η επίδραση της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Έκβαση της Κυήσεως

Γ. Χαριτάτος

Τρίτη κοιλία του εγκεφάλου: υπερηχογραφική εκτίμηση και κλινική σημασία. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Ι. Κοσμάς, Π. Αντσακλής, Α. Αντσακλής

Προγγενητική Διάγνωση Μετάθεσης των Μεγάλων Αγγειών (ΜΜΑ)

Χ. Καλλιντέρη, Η. Χιντιπάς, Γ. Σαλαμαλέκης, Δ. Κασσάνος

Ο ρόλος της τρισδιάστατης Power Doppler υπερηχογραφίας στην ανίχνευση πρώιμης ωοθηκικής κακοήθειας

Κ. Καλμαντής, Γ. Δασκαλάκης, Α. Ροδολάκης, Ν. Παπαντωνίου,Σ. Μεσογίτης, Α. Αντσακλής

Υπερηχογραφία στη δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες υψηλού κινδύνου

Μ. Ζαφράκας, Α. Αθανασιάδης, Φ. Τζεβελέκης, Ε. Ασημακόπουλος, Θ. Αργυρίου, Θ. Αγοραστός, Ι. Μπόντης


Περιοδικό

Hellenic Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Ελληνική Εταιρία Υπερήχων
στη Μαιευτική
& Γυναικολογία 

Μιχαλακοπούλου 85
115 28, Αθήνα
Τηλ: +30 210 779 6310

Πληροφορίες Λογαριασμού

Είσοδος Μέλους